Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

EBC ostatni raz obniżył stopy procentowe na posiedzeniu w marcu. Na marcowym posiedzeniu EBC zdecydował się również na zwiększenie skali skupu aktywów z rynku.
Program prac legislacyjnych rządu nie przewiduje wypowiedzenia konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji antyprzemocowej) - poinformował PAP pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego Adam Lipiński.
Alior Bank i Raiffeisen Bank International AG (RBI) nie porozumiały się w sprawie zbycia wydzielonej podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska na rzecz Aliora i zakończyły negocjacje w tej sprawie.
W czwartek rynki wyczekują decyzji Europejskiego Banku Centralnego, który dzisiaj ma swoje posiedzenie. EBC prowadzi dość ekspansywną politykę monetarną. Rynki oczekują kontynuacji takich działań. Tymczasem na rynku walutowym obserwujemy stabilizację kursów.
Alior Bank i Raiffeisen Bank International AG (RBI) zakończyły negocjacje w sprawie nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska.
NBP rekomenduje unikanie działań osłabiających odporność systemu bankowego na zaburzenia – podał bank centralny w raporcie o stabilności systemu finansowego
Agencja ratingowa Moody’s obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. do 2,8 proc. z 3,1 proc., a na 2017 r. do 2,9 proc. z 3 proc. – wynika z czwartkowego raportu.

Analitycy Banku BPS S.A.

Kluczowym argumentem w polityce Rady, który jest podkreślany w tegorocznych komunikatach władz monetarnych jest przekonanie, iż stabilizacja stóp procentowych pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.
  • Jak wygląda w nim sytuacja banków spółdzielczych? Jaka jest ich pozycja, co jest mocną stroną, a co zagrożeniem? Jakie działania powinien podejmiować sektor, aby wzmocnić swoją rolę.
  • Kluczowym argumentem w polityce Rady, który jest podkreślany w tegorocznych komunikatach władz monetarnych jest przekonanie, iż stabilizacja stóp procentowych pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.
  • Jerzy Bańka: Trudno sobie wyobrazić akceptacje dla oddłużenia, dla osób obchodzących prawo, osób, które z całą świadomością zadłużyły się, roztrwoniły majątek i nie zamierzają spłacać swoich długów. Mówimy stanowcze nie dla takich zachowań.
  • Klienci Banków Spółdzielczych SGB coraz chętniej sięgają po kartę AGRO SGB wydawaną we współpracy z firmą Mastercard. Jest to wydawana do rachunków bankowych otwieranych przez klientów z sektora AGRO
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. został nagrodzony tytułem Lider Przedsiębiorczości Roku 2016 w kategorii jednostki samorządu terytorialnego i instytucje wspierające przedsiębiorczość.
  • 2 grudnia – mija rocznica urodzin naszego Patrona, pioniera spółdzielczości rolniczej i bankowej,” polskiego Raiffeisena”. O dr. Franciszku Stefczyku w 155. rocznicę urodzin pisze Danuta Twardowska
  • W siedzibie Narodowego Banku Polskiego 29 listopada br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, w której wzięło udział ponad 140 przedstawicieli bankowości spółdzielczej. Tematem spotkania była strategia rozwoju, a wyzwania przyszłości. Misja i rola sektora banków spółdzielczych.
  • Opublikowane w ostatnich dniach dane z polskiej gospodarki były rozczarowujące. Tempo wzrostu PKB w III kwartale 2016 r. spowolniło (do 2,5 % r/r, wobec 3,1 % r/r wzrostu w II kw. 2016 r.), a dane za październik, wskazujące na spadek produkcji przemysłowej (o 1,3 % r/r) oraz pogłębienie spadku produkcji budowlanej
  • 25 listopada 2016 r. w warszawskim EXPO XXI zakończyła się XVII edycja programu wspierającego budowę wysokiej kultury współpracy między instytucjami bankowymi a przedsiębiorcami „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. Podczas gali wręczono nagrody tegorocznym Laureatom, w tym bankom spółdzielczym i małym bankom lokalnym

Aktualności zrzeszeń

Jak wygląda w nim sytuacja banków spółdzielczych? Jaka jest ich pozycja, co jest mocną stroną, a co zagrożeniem? Jakie działania powinien podejmiować sektor, aby wzmocnić swoją rolę.
Wobec banków spółdzielczych niespełniających kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto za 2016 r., wzorem lat poprzednich, skierowane zostaną indywidualne wystąpienia UKNF.
Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zawiadamia, iż w dniu 02 grudnia 2016 roku podjęta została uchwała o dojściu do skutku publicznej emisji niezabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych
Klienci Banków Spółdzielczych SGB coraz chętniej sięgają po kartę AGRO SGB wydawaną we współpracy z firmą Mastercard. Jest to wydawana do rachunków bankowych otwieranych przez klientów z sektora AGRO

Aktualności banków spółdzielczych

W dniu 25 listopada, podczas gali finałowej XVII edycji Konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, Janina Wolanin", Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu po raz 10 z rzędu odebrała nagrodę w postaci Tytułu przyznanego przez Kapitułę Konkursu oraz Kryształowe "JABŁUSZKO".
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie był sponsorem rozgrywek I Halowego Turnieju Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. W hali sportowej, 3 grudnia do turnieju przystąpiły cztery drużyny. Współzawodnictwo było zacięte, ale zgodne z zasadami fair play.
W styczniu 2016 roku minęło 150 lat od chwili powołania do życia Kasy Oszczędności i Pożyczki Towarzystwa Rzemieślniczego, której kontynuatorem jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej. Obejrzyj film o Banku
W spotkaniu wziął udział Prezes Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego Pan Stanisław Pyszka. Wręczył upominki i odebrał List Gratulacyjny z okazji 90-lecia Banku.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Raporty „Rozwój systemu finansowego w Polsce” opracowane zostały przez zespół ekspertów z Departamentu Stabilności Finansowej NBP.
BFG - opracowanie miesięczne, wrzesień 2016

Rekomendacje i informacje KNF

Zmiana polega na roszerzeniu Rekomendacji o kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową
Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 4 biura usług płatniczych w wysokości po 900 złotych, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję w przypadku 3 biur, obniżyła wysokość kary z 900 złotych do 500 złotych dla 1 biura.

Union Investment

Banki spółdzielcze coraz częściej decydują się na współpracę z towarzystwami funduszy inwestycyjnych w zakresie dystrybucji kont IKE i IKZE. Powodów jest kilka. Jeden z najważniejszych to utrzymujące się od dłuższego czasu niskie stopy procentowe w Polsce - mówi dyr. Anna Żelazna

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Rozwój bankowości internetowej w erze szybkich zmian, architektura przyszłości w systemach bankowych, nowości w rozwiązaniach IT

ZBP - informacje, ekspertyzy

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, działający przy Związku Banków Polskich został uhonorowany tytułem „Lidera Przedsiębiorczości 2016” w kategorii „Instytucja Wspierająca Przedsiębiorczość”.
III kwartał 2016 roku upłynął pod znakiem znacznego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe. To największy kwartalny spadek liczby nowo udzielonych kredytów od pięciu lat.

Z innej beczki

Kiedyś było to kościelne święto ku czci św. Mikołaja, biskupa Miry, a teraz do dzieci przychodzi baśniowy Mikołaj
W miniony piątek przyjęta przez Sejm. Dziś będzie zaopiniowana przez senackie Komisje. Sąd Najwyższy twierdzi, że opiniowany projekt ma wszelkie cechy prawa „stanu wyjątkowego”, którego, o ile wiadomo, nikt w Polsce dotąd nie wprowadził zgodnie z art. 228 i nast. Konstytucji.

BlueNet dla sektora BS

Urządzenia UTM i tradycyjne firewalle od strony bezpieczeństwa i realizowanych w tych obszarach zadań, służą ogólnie do tego samego, czyli zabezpieczają naszą sieć przed niepowołanym dostępem z zewnątrz. Gdzie w takim razie występują różnice?
Gdybyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć słowo „hardening”, to najprostszym tłumaczeniem od razu nam się nasuwającym jest polskie słowo „utwardzanie”. Proponujemy przy tym tłumaczeniu pozostać, bo utwardzanie systemów teleinformatycznych dobrze oddaje znaczenie słowa hardeningu w IT

Artykuły nie tylko dla informatyków

Rynek FinTech w Europie Środkowo-Wschodniej jest wart 2,2 mld euro, Polska liderem w obszarze innowacji w bankowości oraz płatnościach
Polska znalazła się na 4 miejscu w rankingu europejskich krajów charakteryzujących się najmniejszą liczbą ataków hakerskich.

Fotoreportaże

Nie tylko Rossa i Cmentarz Łyczakowski. Zabytkowe cmentarze, na których znajdują się polskie nagrobki rozsiane są na całych terenach nazywanych Kresami Wschodnimi II Rzeczpospolitej.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 08.12.2016 Informacje dnia PEKAO, UNICREDIT, PZU, PFR Zakończenie negocjacji między UniCredit a konsorcjum PZU oraz PFR. Umowa dotyczy sprzedaży udziałów Banku Pekao S.A. (32,8% ogólnej liczby głosów) oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A., a tym samym pośrednie nabycie Pioneer Pekao TFI S.A., Pekao Pioneer PTE S.A. i...

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych

Prawo

Zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego ustawa jako niezgodna z traktatem akcesyjnym UE i niezgodna z unijnym prawem
Wniosek o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji:

Parlament Europejski

Polskie regiony przekazują w Europejskim Komitecie Regionów stanowisko ws. polityki spójności po 2020 r.
Państwa unijne porozumiały się co do kształtu przepisów pozwalających na przedłużenie działania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych do 2020 r. Dzięki zwiększeniu środków na gwarancje z budżetu UE plan ma pomóc wygenerować 500 mld euro inwestycji.

Konferencje / Szkolenia

w prawie polskim oraz perspektywy zmian wynikających z IV Dyrektywy AML/CFT. 25 stycznia 2017, Warszawa

Razem z Asseco

Asseco zostało uhonorowane „Medalem 25-lecia” Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Wyróżnienie wręczono podczas obchodów jubileuszu 25-lecia Związku. Medal odebrał Adam Góral – Prezes Zarządu Asseco Poland S.A.
Miło nam poinformować, że Asseco otrzymało nagrodę za najlepszy produkt z wykorzystaniem Angulara w kategorii enterprise. Autorskie rozwiązanie Asseco Customer Banking Platform zostało wyróżnione podczas ngPoland Angular Conference 2016

Analizy, raporty, projekty ustaw

Najnowszy raport autorstwa firm Expander i Metrohouse.