Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych w grudniu było ujemne i wyniosło -8,3 mld zł - poinformowały Analizy Online. "Ostatni miesiąc roku przyniósł znaczny odpływ kapitału.
W grudniu ubiegłego roku inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,0 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 0,8 proc. (r/r).
Rynki obawiają, że Wielka Brytania jest gotowa opuścić wspólny rynek tylko po to, by utrzymać pełną kontrolę nad granicami.
Kancelaria Prezydenta, tak jak wszystkie urzędy odpowiedzialne za lot do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r., wiedziała, że na tamtejszym lotnisku nie ma warunków do lądowania samolotu z prezydentem - twierdzi warszawski sąd.
„Liście wstydu PiS” poświęcone są aż 22 strony poniedziałkowego wydania „Pulsu Biznesu”. 14 stron zajmują wyłącznie personalia działaczy PiS, Solidarnej Polski, Polski Razem, którzy za kadencji obecnego rządu objęli stanowiska w państwowych spółkach, agencjach i innych instytucjach.
Nadwyżka w handlu strefy euro w listopadzie 2016 wyniosła 25,9 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec nadwyżki 20,1 mld euro w poprzednim miesiącu – poinformował w komunikacie Eurostat w Luksemburgu.
Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu 2016 roku wzrosły o 0,7 proc. w porównaniu z listopadem 2016 r. W porównaniu z grudniem 2015 roku ceny wzrosły o 0,8 proc.

Analitycy Banku BPS S.A.

Z badań NBP wynika, iż w największym stopniu oczekiwany, dalszy wzrost zatrudnienia będzie miał miejsce w sektorze usługowym (zwłaszcza w transporcie), a także w przetwórstwie przemysłowym (w szczególności w dużych podmiotach).
  • Zmyka się kolejna pętla czasu. Od chwili powstania GBPZ minęło 25 lat. Były potem lata lepsze, były lata gorsze, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma fakt, że 25 lat temu zebrała się grupa ludzi odważnych, zdeterminowanych i solidarnych w swoich działaniach. Ludzi silnych i mądrych, którzy pchnęli sektor BS na nowe tory.
  • - Czuję się spełniony - tymi słowami Wiesław Zyk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie podsumował blisko 50 lat pracy w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie. – Nie sposób dziś wymienić wszystkich, których spotkałem na tej długiej drodze, dlatego powiem skromne „dziękuję” za te wszystkie lata.
  • „Aby spółdzielczość bankowa wiedziała dokąd zdąża, musi wiedzieć skąd przyszła” - warto pamiętać, że własną tożsamość budujemy sami i jesteśmy za nią w pełni odpowiedzialni. Pokazuje to ponad 150 lat naszego istnienia - pisze Czesława Kosturek
  • 10 stycznia 2017 r. po raz pierwszy zebrali się wybrani na VI Kongresie Spółdzielczości członkowie Krajowej Rady Spółdzielczej. Nowym prezesem Zarządu KRS został Mieczysław Grodzki, reprezentant Banków Spółdzielczych. Redakcja BS.net składa Panu Alfredowi Domagalskiemu serdeczne podziękowanie za lata wspaniałej współpracy.
  • To kolekcja złożona z obrazów pochodzących ze średniowiecznych ksiąg iluminowanych. To dziwaczne obrazy, pełne nieistniejących stworzeń, czasem obrazoburcze, ale są one nie tylko efektem nudy przepisujących manuskrypty mnichów, ale również obiciem myśli, fantazji i przekonań.
  • Z badań NBP wynika, iż w największym stopniu oczekiwany, dalszy wzrost zatrudnienia będzie miał miejsce w sektorze usługowym (zwłaszcza w transporcie), a także w przetwórstwie przemysłowym (w szczególności w dużych podmiotach).
  • Koniec roku to okres podsumowań. Także w Bankowości Spółdzielczej wiele się działo. Jedną z zauważalnych zmian i trendem rozwoju technologicznego Banków Spółdzielczych w Polsce jest tworzenie coraz powszechniej stref obsługi klienta 24h/7 i wykorzystaniu możliwości bankomatów recyklingowych
  • W czasie warszawskiej uroczystości wręczono tytuły i nagrody Orłów Agrobiznesu 15 lecia.za wybitne osiągnięcia rynkowe. Otrzymało je kilka banków spółdzielczych
  • Laureatami Kategorii Bank Spółdzielczy Roku 2016, Instytucja Finansowa Roku 2016, Instytucja Pożyczkowa Roku 2016 oraz Firma Ubezpieczeniowa Roku 2016 są podmioty, które określa jedno słowo - uczciwość.

Aktualności zrzeszeń

W opinii Komitetu w ujęciu ekonomicznym portfele walutowych kredytów mieszkaniowych nie generują istotnego ryzyka systemowego dla stabilności systemu finansowego
Gdybyśmy stopy obniżyli jeszcze bardziej to mogłyby się pojawić jakieś negatywne zjawiska w SKOK-ach czy bankach spółdzielczych
Zmyka się kolejna pętla czasu. Od chwili powstania GBPZ minęło 25 lat. Były potem lata lepsze, były lata gorsze, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma fakt, że 25 lat temu zebrała się grupa ludzi odważnych, zdeterminowanych i solidarnych w swoich działaniach. Ludzi silnych i mądrych, którzy pchnęli sektor BS na nowe tory.
Nowe przepisy krytykuje Związek Banków Polskich. Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz w opinii do projektu stwierdził, że "koncepcja wyłączenia części SKOK z faktycznego nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego jest rozwiązaniem nieprawidłowym, nieracjonalnym i jednocześnie niezgodnym z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego".

Aktualności banków spółdzielczych

Bank Spółdzielczy w Sztumie to kolejny BS który przygotował ofertę dla najmłodszych (dzieci poniżej 13 roku życia)m łączącą naukę oszczędzania z zabawą.
Wśród licytowanych fantów były koszulki i kosze rozmaitości ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Iłowej.
15 stycznia 2017 roku Nadsański Bank Spółdzielczy po raz kolejny włączył się do zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stalowej Woli.
Czesław Poźniak Wiceprezes Zarządu reprezentujący Bank Spółdzielczy w Sejnach przeprowadził niedawno edukację młodzieży szkolnej, korzystając z opracowanej przez BlueNet Sp. z o.o. broszury informacyjnej

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec listopada 2016 r.
NBP przedstawił dane dotyczące sektora bankowego za listopad 2016 roku

Rekomendacje i informacje KNF

W przemówieniu skierowanym do audytorium Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski odniósł się do sytuacji panującej w poszczególnych sektorach rynku oraz omówił planowane inicjatywy regulacyjne i legislacyjne, które będą miały wpływ na jego kształt w najbliższym czasie.
W piątek, 13 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce.

Union Investment

SGB Gotówkowy jest zgodny z polityką inwestycyjną banków spółdzielczych i spełnia rygorystyczne wymogi pod względem poziomu ryzyka. To pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny pieniężny, który charakteryzuje się wagą ryzyka niższą niż 100%.

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Rozwój bankowości internetowej w erze szybkich zmian, architektura przyszłości w systemach bankowych, nowości w rozwiązaniach IT

ZBP - informacje, ekspertyzy

Trwa XXVII edycja konkursu „Teraz Polska", w którym wyróżnione zostaną produkty i usługi o najlepszych walorach jakościowych, technologicznych i użytkowych.
Dr Mieczysław Groszek – Wiceprezes Związku Banków Polskich - został nominowany przez Komisję Europejską na członka High Level Expert Group on Sustainable Finance

Z innej beczki

Dziś, 16 stycznia, mamy Blue Monday - to pseudonaukowe określenie oznacza najbardziej depresyjny dzień w roku.
To polski obóz dla więźniów politycznych istniejący w latach 1934-1939, powołany rozporządzeniem prezydenta Ignacego Mościckiego

BlueNet dla sektora BS

Dziś, pewna ciekawostka, a jednocześnie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa informacja, dotycząca skuteczności jednego z renomowanych systemów DLP i tego jak skuteczny jest to system w walce z wyciekiem danych.
Czy chmura spełnia wymagania nadzoru bakowego? Co jest bezpieczniejsze, chmura czy tradycyjna sieć? Czy chmura wymaga audytu bezpieczeństwa? Takie pytania zadaje sobie często bank spółdzielczy w przypadku gdy usługi świadczone przez podmiot zewnętrzny obejmują przetwarzanie danych o wysokim stopniu poufności i istotności.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Coraz więcej mamy przykładów rozstań firm bankowych i ubezpieczeniowych. Czy to znaczy, że te dwie branże nie mogą działać wspólnie? To zbyt daleko idący wniosek
Prawdziwe różnice w rozwoju gospodarczym nie występują między tak zwaną Polską A i B, ale są bardziej równomiernie rozłożone w skali kraju i dotyczą głównie ponad 200 małych i średnich miast, w których, bywa, żyje się gorzej niż na wsiach.

Fotoreportaże

To kolekcja złożona z obrazów pochodzących ze średniowiecznych ksiąg iluminowanych. To dziwaczne obrazy, pełne nieistniejących stworzeń, czasem obrazoburcze, ale są one nie tylko efektem nudy przepisujących manuskrypty mnichów, ale również obiciem myśli, fantazji i przekonań.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 13.01.2017 Informacje dnia MCI, ATM MCI.PrivateVentures ogłosiło wezwanie na akcje stanowiące 10,5% głosów na WZA spółki ATM. Wezwanie obejmuje zakup 3.797.097 akcji po cenie 10,37 PLN. Podstawą do ogłoszenia wezwania jest to, że MCI (poprzez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) w wyniku porozumienia zawartego...

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych

Prawo

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłaszania Komisji Nadzoru Finansowego naruszeń rozporządzenia 596/2014
Przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie i zaoszczędzić w ten sposób nawet 17,7 tys. zł.

Parlament Europejski

Brytyjski minister finansów Philip Hammond w wywiadzie dla „Welt am Sonntag” ostrzegł Unię Europejską, że jeśli Wielka Brytania zostanie wykluczona z jednolitego rynku, to może stać się krajem o minimalnych podatkach będącym konkurencją wobec wspólnoty.
UE powinna w mniejszym stopniu opierać swój budżet na składkach państw członkowskich, natomiast w większym polegać na zasobach własnych

Konferencje / Szkolenia

9 lutego 2017 r. Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Razem z Asseco

Klienci Banków Spółdzielczych SGB mogą już korzystać z prawdopodobnie jedynej na rynku e-bankowość, w której sami budują swój bank. Jest to możliwe dzięki systemowi bankowości internetowej Asseco Customer Banking Platform (Asseco CBP)
Asseco zostało uhonorowane „Medalem 25-lecia” Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Wyróżnienie wręczono podczas obchodów jubileuszu 25-lecia Związku. Medal odebrał Adam Góral – Prezes Zarządu Asseco Poland S.A.

Analizy, raporty, projekty ustaw